Elke week is weer een andere expert aan het woord. Iemand die zich bezighoudt met brussen, aan nieuwe projecten werkt of zijn/haar ervaring als brus in de praktijk heeft gebracht. Vandaag vertelt Karin van Lee over haar kennismaking met brussen en wat zij voor hen doet. Karin werkt bij Amarant in Tilburg en wordt ook wel liefkozend de ‘brussenprojectleider’ genoemd.

“Ik ben Karin van Lee. Ik ben getrouwd met Rob en samen hebben wij twee dochters, Lisa van 22 en Tessa van 21 jaar. We genieten elke dag van elkaar. Onze jongste dochter heeft een ernstige hartafwijking en door de vele ziekenhuisbezoeken hebben we als gezin zware tijden gekend. Dit heeft ons echter ook weer dichter bij elkaar gebracht. Het was zeker niet altijd makkelijk, maar deze ervaring neem ik nu mee in mijn leven en mijn werk.

Ik ben werkzaam bij Amarant als Senior van KinderDienstenCentrum (KDC) Kobalt in Tilburg. KDC Kobalt is er voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand en allerlei bijkomende beperkingen. Wij werken samen met gezinnen vanuit een behandelsetting om zo de ontwikkeling van ieder kind te stimuleren.

Mijn taken als Senior zijn gericht op het coachen van medewerkers en op de samenwerking binnen het team op gebied van kwaliteit en veiligheid. Het systemisch werken is een groot aandachtsgebied binnen KDC Kobalt. Medewerkers werken met het gezinssysteem aan de beste zorg voor onze zorgintensieve kinderen. De vraag ‘Hoe houden wij het gezinssysteem in balans en hoe zetten wij ze in hun kracht?’ staat bij ons centraal. En zo werden ook de broers en zussen van onze zorgintensieve kinderen in de schijnwerpers gezet. Later kwamen we erachter dat deze kinderen ook wel ‘brussen’ worden genoemd.

“Een broertje zei eens: ‘Waarom vraagt niemand aan mij hoe het gaat? Soms lijkt het alsof ik niet besta”

De QuickScan naar de Ondersteuningsbehoefte van Zorgintensieve Gezinnen vanuit het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) is een interessant rapport over de ervaringswereld van brussen. De quickscan geeft aan dat brussen bijna drie keer meer kans hebben op problemen op latere leeftijd in vergelijking met ‘gewone’ broers en zussen. Hierdoor zagen we in dat de noodzaak om deze groep te ondersteunen groot is. We zijn in gesprek gegaan met brussen die betrokken zijn bij KDC Kobalt. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat zij vaak ervaren dat er veel aandacht uitgaat naar hun zorgintensieve broer of zus. De meeste aandacht komt dan vanuit hun ouders, maar ook vanuit professionals. Ook noemde elke brus de vermoeidheid van hun ouders. Brussen willen opgemerkt worden en op de hoogte zijn van de beperkingen van hun zorgintensieve broer of zus. Een broer vertelde bijvoorbeeld: ‘Iedereen is zo trots op elke kleine stap die mijn broer zet en ze willen ook altijd weten hoe het met hém gaat. Waarom vraagt niemand aan mij hoe het gaat? Soms lijkt het alsof ik niet besta.’

Vanuit deze gesprekken met brussen, ouders en professionals zijn we aan de slag gegaan om nieuwe strategieën en projecten te ontwikkelen. En zo is dit tot stand gekomen:

  • Ontmoeten&Zo is een soort huiscafé georganiseerd door en voor ouders van zorgintensieve kinderen. Hier kunnen ouders elkaar ontmoeten. Waarom? Ouders geven zelf aan behoefte te hebben aan onderling contact. Het delen, herkennen en erkennen en het leren van elkaar geeft een gevoel van eigenwaarde wat bijdraagt aan een goede balans binnen het gezin.
  • Het Familiespel bevordert de communicatie onderling en versterkt de relaties binnen een gezinssysteem. Het is een bordspel en bestaat uit verschillende vragenkaartjes waarin gevoelens, ervaringen en verwachtingen over het verleden, heden en de toekomst naar elkaar uitgesproken kunnen worden. Het spel is te spelen met brussen vanaf 12 jaar, hun ouders en eventueel grootouders. Doordat iedereen uit het gezin gedachten en gevoelens met elkaar deelt op een speelse manier, worden de relaties onderling steeds sterken.
  • Schatkistjes is voor brussen onder de 12 jaar. De schatkist zit vol met mooie schatten die de communicatie, zelfontplooiing en kennisoverdracht van de brusjes vergroten. Dit in de vorm van spelletjes, puzzels, maar ook de mogelijkheid om samen met een vriendje op Kobalt te komen spelen. De schatkist blijft van de brus en kan met stiften, stickers gepersonaliseerd worden.

Het zijn mooie ontwikkelingen die het gezin in hun kracht zetten waardoor hun geluk wordt vergroot. Wij willen vooral de focus leggen op het hele gezinssysteem want samen zijn is zoveel leuker! Door dit uit te dragen en dit met elkaar te delen, kunnen wij gezinnen en professionals bewust maken van het belang dat iedereen de aandacht zou moeten krijgen die hij of zij verdient. Samen met de gezinnen en professionals maken wij het verschil en ik vind het een eer om daar onderdeel van uit te mogen maken!”